Breadcrubs

Членове 2021

Скъпи Съмишленици и Приятели,
Благодарим Ви от ВСЕ СЪРЦЕ за помощта, която оказахте през 2020та година в подкрепа на Каузата да възродим спорта в Черногорово, да въстановим базата, където децата на Черногорово да могат да тренират и да се развиват. Резултатите от този труд и средства за въстановяване на базата може да видите тук. С финансовите отчети за изразходваните средства може да се запознаете тук. А дали всичко това си заслужава, може да разгледате снимки на тренировъчния процес на децата тук, на представителния отбор тук и на тренировките за ветерани тук. Тренировките по лека атлетика събират средно между 10 и 20 деца, Предстои оборудване на залата за борба и бойни спортове.

Все още не можем да разчитаме на подкрепа на Община Пазарджик, затова поставяме апел за Вашата помощ към Каузата и в 2021 година! Нови членски карти за 2021 може да закупите в Кметството на село Черногорово, или с банков превод по сметката на клуба:
Футболен Отбор Ботев 2020
IBAN: BG16BUIN95611000667741
BIC: BUINBGSF
Алианц Банк България АД
Allianz Bank Bulgaria

Заедно доказахме, че сме силни, и има смисъл в делата ни. Благодарим Ви още веднъж!

Членска карта

Орган за управление и развитие, даващ възможност на по-широк кръг от хора да вземат участие в развитието на СПОРТА чрез закупуване на клубна карта.

Всеки притежател на клубна карта има право на достъп до финансовата рамка за приходи и разходи на СК БОТЕВ 2020 при едно единствено условие – платен членски внос до датата на поискване.

Всеки притежател на КК има право на участие в отчетно-изборни събрания с право на един глас при взимането на решения за развитието на клуба; единствено Президентът има право на два гласа в случай на арбитраж.

Отчет както и предложения за развитието на клуба ще бъдат представяни на всеки два месеца от календарната година по предварително утвърден график от всички членове на НА СК БОТЕВ 2020.

Банкова сметка

Top