Breadcrubs

Управителен съвет

Президент: Димитър Вринчев

Членове: Васил Табаков, Иван Делчев, Сребрин Велов и Смилен Златанов

Членска карта

Орган за управление и развитие, даващ възможност на по-широк кръг от хора да вземат участие в развитието на СПОРТА чрез закупуване на клубна карта.

Всеки притежател на клубна карта има право на достъп до финансовата рамка за приходи и разходи на СК БОТЕВ 2020 при едно единствено условие – платен членски внос до датата на поискване. /СТАНИ ЧАСТ ОТ НАС/

Регистрация на клуба

Финансови отчети 2020

Top